ประมวลภาพการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

01

ท่าอากาศยานกองบิน 6 | Military Air Terminal

02

ทำเนียบรัฐบาล | Government House courtyard and “Inner Santi Maitri” Hall of the Government House

03

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร | Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple

04

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | Saint Louis Hospital

05

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต | Amphorn Royal Palace

06

สนามศุภชลาศัย | HOLY MASS at National Stadium

07

วัดนักบุญเปโตร สามพราน | Blessed Nicholas Boonkerd KitbamrungShrine Speech of the Holy Father

08

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn University

09

อาสนวิหารอัสสัมชัญ | Assumption Cathedral

10

ท่าอากาศยานกองบิน 6 | Military Air Terminal

รูปภาพ

ภาพทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

หนังสือ

หนังสือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ชีวิตและพันธกิจแห่งความรัก

ข้อมูลพื้นฐานคาทอลิกในประเทศไทย

Powered by