ข่าวพระสันตะปาปาเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยพระเมตตาห่วงใยต่อผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานพระพร...

รัฐบาลถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างสมพระเกียรติ

รัฐบาลถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างสมพระเกียรติ

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก เสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล...

แถลงข่าวด้วยความยินดี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที ณ ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์...

พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุลชลาศัย HOLY MASS in the National Stadium

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

"ใครเป็นมารดา และใครเป็นพี่น้องของเรา" (มธ 12:48) โดยใช้พระวาจานี้ พระเยซูเข้าทรงท้าทายให้มวลชนที่ได้ฟังให้ตั้งคำถามในเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างชัดเจน และแน่นอนอยู่แล้ว: ใครเป็นสมาชิกครอบครัวของเรา คือบุคคลเหล่านั้นที่เป็นของเรา และที่เราเป็นของเขาใช่หรือไม่...

11:15 น. – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล
11:15 hr. – Pope francis meets with the medical staff at ST.LOUIS Hospital

09:30 น. – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
09:30 hr. – His Holiness Pope Francis meets with Authorities, Civil Society, and the Diplomatic Corps S in the “Inner Santi Maitri Hall of the Government House”

 กำหนดการและการถ่ายทอดสด

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

10:00 น. – พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน  พระสันตะปาปาปราศรัย  [map 1-2]

11:00 น. – พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสันตะปาปาปราศรัย [map 1-2]

11:50 น. – พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

– เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. – พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   พระสันตะปาปาปราศรัย [map 3]

17:00 น. – พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  พระสันตะปาปาเทศน์ [map 4]

Program

กำหนดการ การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ราชอาณาจักรไทย 

Official Merchandises

ของที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย

Rules and Regulations

คู่มือและข้อปฏิบัติในการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Pope sends

greetings

to Thailand ahead of visit 2019.11.15

พระดำรัสพระสันตะปาปา

ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สกู๊ปพิเศษ

Breaking News!

การเตรียมการเสด็จเยือนฯ

บทความ

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Theme Song

บทเพลงในโอกาสต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Powered by