ข่าวพระสันตะปาปาเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร นครปฐม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร นครปฐม

วันที่สองของการปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน...

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 10 นาฬิกาโดยประมาณ ตามเวลาท้องถิ่น ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส...

คริสตชนร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) พร้อมกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่สนามศุภชลาศัย

คริสตชนร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) พร้อมกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่สนามศุภชลาศัย

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้แทนพระองค์ของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้ เสด็จเยี่ยมเยือนประเทศไทย...

พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุลชลาศัย HOLY MASS in the National Stadium

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

"ใครเป็นมารดา และใครเป็นพี่น้องของเรา" (มธ 12:48) โดยใช้พระวาจานี้ พระเยซูเข้าทรงท้าทายให้มวลชนที่ได้ฟังให้ตั้งคำถามในเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างชัดเจน และแน่นอนอยู่แล้ว: ใครเป็นสมาชิกครอบครัวของเรา คือบุคคลเหล่านั้นที่เป็นของเรา และที่เราเป็นของเขาใช่หรือไม่...

11:15 น. – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล
11:15 hr. – Pope francis meets with the medical staff at ST.LOUIS Hospital

09:30 น. – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
09:30 hr. – His Holiness Pope Francis meets with Authorities, Civil Society, and the Diplomatic Corps S in the “Inner Santi Maitri Hall of the Government House”

 กำหนดการและการถ่ายทอดสด

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

10:00 น. – พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน  พระสันตะปาปาปราศรัย  [map 1-2]

11:00 น. – พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสันตะปาปาปราศรัย [map 1-2]

11:50 น. – พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

– เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. – พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   พระสันตะปาปาปราศรัย [map 3]

17:00 น. – พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  พระสันตะปาปาเทศน์ [map 4]

Program

กำหนดการ การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ราชอาณาจักรไทย 

Official Merchandises

ของที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย

Rules and Regulations

คู่มือและข้อปฏิบัติในการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Pope sends

greetings

to Thailand ahead of visit 2019.11.15

พระดำรัสพระสันตะปาปา

ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สกู๊ปพิเศษ

Breaking News!

การเตรียมการเสด็จเยือนฯ

บทความ

ซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี ญาติใกล้ชิดพระสันตะปาปาฟรังซิส

ซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี ญาติใกล้ชิดพระสันตะปาปาฟรังซิส

ธรรมทูตจากอาร์เจนตินาในไทย                 ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีของพระศาสนจักรคาทอลิกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส...

Theme Song

บทเพลงในโอกาสต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Powered by