News/Articles

พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยพระเมตตาห่วงใยต่อผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานพระพร พร้อมทั้งกำลังใจแก่บรรดาผู้ป่วยและคนพิการที่มาเข้าเฝ้า ในโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4...

รัฐบาลถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างสมพระเกียรติ

รัฐบาลถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างสมพระเกียรติ

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก เสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล ในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จ...

แถลงข่าวด้วยความยินดี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที ณ ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ทราบว่า “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา...

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 11 นาฬิกา 48 นาที  ตามเวลาท้องถิ่น เครื่องบินพระที่นั่งซึ่งออกเดินทางจากกรุงโรม เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 โดยมีผู้แทนพระองค์ ผู้แทนรัฐบาล...

ข่าวสื่อคาทอลิก: บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ข่าวสื่อคาทอลิก: บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ข่าวสื่อคาทอลิก #บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 เพลงพิเศษ โอกาสต้อนรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 โดยมีศิลปินดารานักร้อง กว่า 10 ท่าน...

ศิลปิน ดารา คาทอลิกตบเท้าเข้าร่วมบันทึกเพลงต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ศิลปิน ดารา คาทอลิกตบเท้าเข้าร่วมบันทึกเพลงต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

       ศิลปิน นักร้อง ดารา คาทอลิก ร่วมใช้พรสวรรค์ที่ได้รับ เชื่อมใจทุกคน พร้อมสร้างสะพานแห่งความรักสู่กัน ด้วยการสร้างสรรค์บทเพลงพิเศษในโอกาสการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส                ...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ชีวิตและพันธกิจแห่งความรัก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ชีวิตและพันธกิจแห่งความรัก

วันที่ 13 ในเดือนที่สาม และปีที่ 2013 มีข่าวหนึ่งเกิดขึ้น และแพร่สะพัดไปยังผู้คน และสถานที่ต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อคำเกริ่นนำได้อุบัติขึ้น HABEMUS PAPAM เราได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้ว พระองค์ใช้ชื่อว่า ฟรังซิส...

เปิดงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยามอย่างยิ่งใหญ่

เปิดงานฉลอง 350 ปี มิสซังสยามอย่างยิ่งใหญ่

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน นครรัฐวาติกัน เยือนประเทศไทย พร้อมร่วมเปิดปีฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019) ระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม ค.ศ.2019 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช...

โลโก้ 350 ปี มิสซังสยาม

โลโก้ 350 ปี มิสซังสยาม

โลโก้ 350 ปี มิสซังสยาม การฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019) เพื่อให้การฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม” ได้บังเกิดขึ้น และดำเนินต่อไปอย่างมีคุณค่าและความหมายต่อคริสตชนชาวไทย สมาชิกของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย...

Powered by