ร่วมเป็นจิตอาสากับเรา

“Laudato si, mi’ Signore”

“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า”

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย และมีกำหนดการถวายสหบูชามิสซาเพื่อประชาสัตบุรุษ ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่ม Green Angels จึงขอเรียนทุกท่านร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจิตอาสาคัดแยกและจัดเก็บขยะ

  1. ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมพิธีสหบูชามิสซา ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
  2. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำวิธีคัดแยก รวมถึงทำการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายขยะ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
  3. สามารถเข้ารับการอบรมวิธีการคัดแยกขยะพร้อมฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรจากกลุ่ม Green Angels ตามวันและเวลาที่ระบุในขั้นตอนลงทะเบียน

หมายเหตุ* ปิดรับลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

“ร่วมเดินตามพระสมณสาส์น Laudato si เพื่อบ้านส่วนรวมของเรา”

Powered by