Preparation Articles

เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนครึ่งแสน ณ สนามศุภชลาศัย

กรมพละศึกษาร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนใช้สนามศุภชลาศัยเป็นสถานที่การจัดพิธีบูชาขอบพระคุณใหญ่วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยล่าสุดมีการขยายพื้นที่ร่วมพิธีไปถึงสนามเทพหัสดินเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก...

ชาวคริสต์นับพันร่วมซ้อมบทเพลงเตรียมรับเสด็จ

“โป๊ปฟรังซิส” หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสองค์ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีกำหนดเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลระหว่างวันที่ 20-23...

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จ (ตอนที่ 5)

สิ่งที่ยากอาจจะไม่ใช่ภาระงานเราไม่เก่งเราทำไม่ได้ก็ใช้คนที่เก่งใช้คนที่ทำได้สิ่งที่ยากกว่าคือ “ภาวะทางอารมณ์”...

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จ (ตอนที่ 4)

เรื่องราวเหล่านี้เริ่มขึ้นในบ่ายวันหนึ่ง...
@media (min-width: 981px) { .left-blog-image .et_pb_post .entry-featured-image-url { float: left; width: 100%; max-width: 150px; margin: 0 20px 30px 0; } .left-blog-image .et_pb_post { margin-bottom: 20px !important; } }