News Articles

“ข้ามสะพานความรัก” ไปสู่ “การพิทักษ์ทุกสรรพชีวิต” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนญี่ปุ่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 อันเป็นวันสุดท้ายของการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน ทรงมีกำหนดการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2562...

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชน สมเด็จพระสันตะปาปาถวายมิสซาเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เยาวชนคือความหวังของพระศาสนจักร และความยั่งยืนของสันติภาพโลก ด้วยเหตุนี้ พระกรณียกิจสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนผืนแผ่นดินไทย ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น คือการพบปะกับเยาวชนของพระศาสนจักรไทย ที่มาชุมนุมกันเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา)...

สมเด็จพระสันตะปาปาพบผู้แทนศาสนาและบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อศาสนสัมพันธ์และสันติภาพ

เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างมีสันติภาพ ความรักและความเข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนา เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งในพระพันธกิจของสมเด็จพระสันตะปาปา การเสวนาเพื่อศาสนสัมพันธ์จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันเพื่อสันติภาพของโลก...

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร นครปฐม

วันที่สองของการปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน เสด็จจากกรุงเทพมหานครไปยังวัดนักบุญเปโตร ประทานพระวโรกาสให้ บรรดาบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน และคริสตชน...
สมเด็จพระสันตะปาปาพบผู้แทนศาสนาและบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อศาสนสัมพันธ์และสันติภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาพบผู้แทนศาสนาและบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อศาสนสัมพันธ์และสันติภาพ

เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างมีสันติภาพ ความรักและความเข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนา...

read more
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร นครปฐม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดนักบุญเปโตร นครปฐม

วันที่สองของการปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน...

read more
@media (min-width: 981px) { .left-blog-image .et_pb_post .entry-featured-image-url { float: left; width: 100%; max-width: 150px; margin: 0 20px 30px 0; } .left-blog-image .et_pb_post { margin-bottom: 20px !important; } }
สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 10 นาฬิกาโดยประมาณ ตามเวลาท้องถิ่น ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม...

read more
คริสตชนร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) พร้อมกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่สนามศุภชลาศัย

คริสตชนร่วมใจในพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) พร้อมกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่สนามศุภชลาศัย

ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ผู้แทนพระองค์ของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้...

read more
พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

พระเมตตาสมเด็จพระสันตะปาปาสู่ผู้เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยพระเมตตาห่วงใยต่อผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จมายังโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์...

read more

แถลงข่าวด้วยความยินดี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที ณ ศูนย์สื่อมวลชน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม บิชอปฟรังซิสเซเวียร์...

read more
เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

เริ่มต้นเส้นทางจาริก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา...

read more
โลโก้ 350 ปี มิสซังสยาม

โลโก้ 350 ปี มิสซังสยาม

โลโก้ 350 ปี มิสซังสยาม การฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019) เพื่อให้การฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนา “มิสซังสยาม”...

read more