ข่าวพระสันตะปาปาเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก...

“ข้ามสะพานความรัก” ไปสู่ “การพิทักษ์ทุกสรรพชีวิต” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนญี่ปุ่น

“ข้ามสะพานความรัก” ไปสู่ “การพิทักษ์ทุกสรรพชีวิต” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนญี่ปุ่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 อันเป็นวันสุดท้ายของการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส...

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชน สมเด็จพระสันตะปาปาถวายมิสซาเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชน สมเด็จพระสันตะปาปาถวายมิสซาเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เยาวชนคือความหวังของพระศาสนจักร และความยั่งยืนของสันติภาพโลก ด้วยเหตุนี้ พระกรณียกิจสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนผืนแผ่นดินไทย...

สมเด็จพระสันตะปาปาพบผู้แทนศาสนาและบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อศาสนสัมพันธ์และสันติภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาพบผู้แทนศาสนาและบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อศาสนสัมพันธ์และสันติภาพ

เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างมีสันติภาพ ความรักและความเข้าใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนา...

พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุลชลาศัย HOLY MASS in the National Stadium

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

"ใครเป็นมารดา และใครเป็นพี่น้องของเรา" (มธ 12:48) โดยใช้พระวาจานี้ พระเยซูเข้าทรงท้าทายให้มวลชนที่ได้ฟังให้ตั้งคำถามในเรื่องที่ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างชัดเจน และแน่นอนอยู่แล้ว: ใครเป็นสมาชิกครอบครัวของเรา คือบุคคลเหล่านั้นที่เป็นของเรา และที่เราเป็นของเขาใช่หรือไม่...

11:15 น. – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล
11:15 hr. – Pope francis meets with the medical staff at ST.LOUIS Hospital

09:30 น. – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
09:30 hr. – His Holiness Pope Francis meets with Authorities, Civil Society, and the Diplomatic Corps S in the “Inner Santi Maitri Hall of the Government House”

 กำหนดการและการถ่ายทอดสด

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

10:00 น. – พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน  พระสันตะปาปาปราศรัย  [map 1-2]

11:00 น. – พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสันตะปาปาปราศรัย [map 1-2]

11:50 น. – พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

– เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. – พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   พระสันตะปาปาปราศรัย [map 3]

17:00 น. – พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  พระสันตะปาปาเทศน์ [map 4]

Program

กำหนดการ การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ราชอาณาจักรไทย 

Official Merchandises

ของที่ระลึกในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย

Rules and Regulations

คู่มือและข้อปฏิบัติในการต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Pope sends

greetings

to Thailand ahead of visit 2019.11.15

พระดำรัสพระสันตะปาปา

ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

สกู๊ปพิเศษ

Breaking News!

การเตรียมการเสด็จเยือนฯ

บทความ

ข่าวสื่อคาทอลิก: บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ข่าวสื่อคาทอลิก: บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ข่าวสื่อคาทอลิก #บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019...

Theme Song

บทเพลงในโอกาสต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

Powered by