กรมพละศึกษาร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนใช้สนามศุภชลาศัยเป็นสถานที่การจัดพิธีบูชาขอบพระคุณใหญ่วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้

โดยล่าสุดมีการขยายพื้นที่ร่วมพิธีไปถึงสนามเทพหัสดินเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

สนามศุภชลาศัยเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเมื่อปี 1984 หรือพุทธศักราช 2527

ครั้งที่นักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปาเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกสร้างความปลื้มปิติให้กับคริสตชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งและครั้งนี้นับเป็นการสานต่อประวัติศาสตร์ในรอบ 35 ปีที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสองค์ประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจะเสด็จมาเยี่ยมคริสตชนไทยและชาวไทยกันอีกครั้ง

การเตรียมสถานที่จัดพิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณที่สนามศุภชลาศัยจึงเป็นงานสำคัญที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมเตรียมความพร้อมทั้งภาครัฐและเอกชน / กรมพลศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่เอื้อเฟื้อการใช้พื้นที่สนามศุภชลาศัยสนามเทพหัสดินและอาคารนิมิตบุตรโดยมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทาสีอาคารและซ่อมแซมห้องรับรองต่างๆ

รวมถึงนำทีมวิศวกรของกรมพลศึกษาและกรมโยธาธิการและผังเมืองมาสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างสนามเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 50,000 คน

ทางด้านการจัดระบบงานอาทิแสงสีเสียงต่างๆได้รับความร่วมมือจาก BEC TERO บริษัทผู้จัดงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเข้ามาดูแลจัดการสถานที่ให้พร้อมต้อนรับสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสอย่างสมพระเกียรติและรองรับคริสตชนไทยและชาวไทยผู้เข้าร่วมรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกเป็นหมื่นคนที่หลั่งไหลเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์และชื่นชมพระบารมีในครั้งนี้ด้วย

จำนวนคริตชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจึงมีการเตรียมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจสันติบาลเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในสนามศุภชลาสัยและสนามเทพหัสดิน

รวมถึงตลอดเส้นทางที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสเสด็จผ่านโดยรถยนต์เปิดประทุนเพื่อทักทายคริสตชนอย่างใกล้ชิด

สำหรับพื้นที่ของการจัดงานโดยรอบสนามศุภชลาศัยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าและเปิดให้เข้าภายในสนามเวลา 12.00 น. ก่อนงานจะมีกิจกรรมเพื่อเตรียมจิตใจโดยความร่วมมือของโรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศ

รวมทั้งคอนเสิร์ตส่งเสริมความเชื่อศรัทธาจากศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยฯลฯ

ภายในสนามศุภชลาศัยสามารถจุคนได้ประมาณ 28,000 คนทั้งบนอัฒจันทร์และกลางสนาม

และเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงขอขยายพื้นที่การจัดพิธีไปที่สนามเทพหัสดินซึ่งสามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10,000 กว่าคน

โดยในสนามเทพหัสดินจะติดตั้งจอ LED ขนาดยักษ์จำนวน 2 จอและระบบเสียงที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมพิธีและซาบซึ้งกับสาน์สจากสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสได้ทั่วกัน

พระองค์จะประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณกลางแจ้งณสนามศุภชลาศัยในวันที่ 21 พฤศจิกายนและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญเขตบางรักหลังจากนั้นจะเสด็จไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 23 พฤศจิกายนตามหมายกำหนดการการเสด็จเยือนประเทศในภาคพื้นทวีปเอเซียในปี 2019