31 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม)

ทั่วตลอดทวีปแอฟริกา พระสันตะปาปาทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ความเชื่อแก่พระศาสนจักรท้องถิ่นวัยเยาว์และยังทรงปลูกฝังความเชื่อลงไว้ด้วย  พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงเป็นสมณสมัยยุคใหม่ที่เสด็จเยือนทวีปนี้ในปี ค.ศ. 1969 เมื่อพระองค์เสด็จยังประเทศอูกานดา นั่นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะลืมเลือนข่าวสารของพระองค์ที่มอบไว้ พระองค์ตรัสว่าเป็นยุคสมัยของชาวแอฟริกันที่พวกเขาจะแสดงบทบาทการเป็นประจักษ์พยานคริสตชน หลังจากที่มิชชันนารีจำนวนมากได้ประกาศข่าวดี ณ ทวีปนี้

ความตราตรึงใจที่พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงมอบไว้ก็ลบล้างไม่ออกเช่นกัน พระองค์เสด็จเยือนทวีปแอฟริกา 16 ครั้ง ครั้งอันเป็นที่จดจำที่สุดคือครั้งที่ทรงพบปะกับนายเนลสัน แมนเดลา ค.ศ. 1995

Kenyans greet Pope John Paul II with music in Nairobi in September 1995. For the pontiff it was a busy year of travel — 12 countries in all. In total his trips during the first 25 years of his papacy have taken him to 129 nations. (CNS file photo) (Aug. 28, 2003) See POPE25-TRAVEL Aug. 28, 2003.

พระองค์ทรงมีโอกาสพบกับคนเจ็บป่วย ทวีปแอฟริกาสั่นไหวไปด้วยความยินดีอย่างแท้จริงเมื่อได้พบกับพระสันตะบิดรเช่นนี้

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสด้วยความหนักแน่นในการเสด็จเยือนทวีปนี้ถึง 2 ครั้ง พระองค์ประณามสิ่งที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกภายหลังต่อมาว่า “ideological colonization” (การล่าอาณานิคมทางความคิด) ในทวีปแอฟริกา เหนืออื่นใด พระสันตะปาปากิตติคุณองค์ปัจจุบันทรงส่งข่าวสารแห่งกำลังใจว่า “รอคอยความหวังในทุกสิ่ง นี่ไม่ใช่คำจำกัดความอันงดงามของเราคริสตชนดอกหรือ? ทวีปแอฟริกาได้รับเรียกให้มามีความหวังผ่านทางพวกลูกและในตัวลูก”

การเดินทางของพระสันตะปาปาฟรังซิสในเดือนกันยายนจะจารึกไว้เป็นครั้งที่ 4 ในสมณสมัยของพระองค์ที่ทรงเดินทางสู่ทวีปนี้

ค.ศ. 2015 พระองค์เสด็จเยือนประเทศอูกานดา เคนยา และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง การเดินทางสู่ประเทศสุดท้ายทำให้หวั่นกลัวอยู่ไม่น้อยเนื่องจากปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตามพระสันตะ-ปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่พิเศษสุด  พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสที่ค่ายผู้อพยพว่า “เราจะต้องทำงานและสวดภาวนาและทำทุกสิ่งเพื่อสันติภาพ แต่สันติภาพปราศจากความรัก ปราศจากมิตรภาพ ปราศจากความอดกลั้น ปราศจากการให้อภัย เป็นไปไม่ได้”

ในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงเครื่องหมายที่โดดเด่นมาก พระองค์ทรงเริ่มต้นประกาศ “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” (the Jubilee of Mercy) ซึ่งต่อมาก็ส่งต่อไปทั่วพระศาสนจักร พระองค์ทรงต้องการเริ่มต้นจากประเทศที่ทุกข์ทรมานอย่างที่สุดจากสงคราม

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศอียิปต์ในปี ค.ศ. 2017 และ 2019 เสด็จเยือนประเทศโมร็อกโกนับเป็นการเดินทาง 2 ครั้งที่ทรงต่อเนื่องงานจากพระสันตะปาปาพระองค์ก่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับศาสนาอิสลาม