ข่าวสื่อคาทอลิก #บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019

เพลงพิเศษ โอกาสต้อนรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019

โดยมีศิลปินดารานักร้อง กว่า 10 ท่าน
นักร้องกลุ่มเด็ก 15 คน ผู้ปกครองและคณะครู 34 ท่าน
กลุ่มร่วมบันทึกจากนักขับร้อง 50 ชีวิต
บุคคลกรจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 20 ท่าน
เด็กอาสาและกลุ่มชาติพันธุ์ 10 คน
ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก และอาสาสมัคร 10 ท่าน
และทีมถ่ายทำมิวสิควีดีโอร่วม 10 คน
รวมแล้วประมาณ 160 คน

การบันทึกบทเพลงและมิวสิควีดีในครั้งนี้ จัดได้ว่าเป็นบันทึกอีกหน้าหนึ่งของการรวมใจ นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ศิลปินคาทอลิก รวมทั้งการทำมิวสิควีดีโอในลักษณะนี้ก็เช่นกัน เพราะทุกหัวใจต่างปลาบปลื้มและทราบดีว่า การมาของสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้นั้น เป็นโอกาสสร้างสะพานแห่งความดี ความรัก และมิตรภาพสู่กัน ดังบางท่อนในบทเพลงที่ขับร้องว่า

“ให้ความรักเป็นสะพาน เชื่อมเราเข้าไว้ด้วยกัน….
ให้เรานั้นรักผู้อื่น เหมือนที่เรานั้นรักตัวเอง…
โลกจะสวยงาม ถ้าเรานั้นให้ความรักกัน
ดังเช่นพระองค์ทรงรักเรา”

รอรับชมมิวสิควีดีโอเพลงนี้ได้ในไม่ช้า
พร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ ในช่วงการเสด็จเยือนฯ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย