ธรรมทูตจากอาร์เจนตินาในไทย

                ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีของพระศาสนจักรคาทอลิกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จเยือนประเทศไทย และโชคดีที่ในประเทศไทยมีซิสเตอร์ญาติผู้ใกล้ชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

                ทันทีที่ “อุดมสาร” ได้รับทราบข่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนประเทศไทย จึงรีบโทรศัพท์ถึงซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี(Sr. Ana Rosa Sivori) ญาติผู้ใกล้ชิดกับพระสันตะปาปา ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยสัมภาษณ์ซิสเตอร์เมื่อวันที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 ซิสเตอร์บอกว่านานแล้วนะ

                ซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี อายุ 77 ปี ถวายตัวเป็นนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (คณะ
ซาเลเซียนหญิง) ค.ศ. 1965 และสมัครใจเป็นธรรมทูต ปีเดียวกันนั้น ผู้ใหญ่ก็ส่งให้เตรียมตัวอยู่ที่อิตาลี 11 เดือน และมาถึงประเทศไทย ค.ศ. 1966 รวมเวลา 53 ปี ปัจจุบันเป็นรองอธิการโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี

                ซิสเตอร์เป็นญาติกับพระสันตะปาปา “พระสันตะปาปากับซิสเตอร์ เราเป็นญาติพี่น้องกัน เป็นชั้นที่ 2 คุณตาพระสันตะปาปากับคุณปู่ของซิสเตอร์ เป็นพี่น้องกัน แม่ของพระสันตะปาปาและบิดาของซิสเตอร์ก็เป็นพี่น้องกัน ท่านอายุมากกว่าซิสเตอร์ 6 ปี”             

                สมัยที่เป็นเด็กๆ ครอบครัวเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน สังกัดวัดนักบุญคาร์โล หรือนักบุญชาร์ลส
เป็นวัดของคณะซาเลเซียน ได้รับศีลล้างบาปที่วัดเดียวกัน

                ซิสเตอร์มีพี่น้อง 3 คน มีพี่ชาย 1 คน น้องสาว 1 คน ซิสเตอร์เป็นคนที่ 2 (คนกลาง)

                “ซิสเตอร์รู้สึกดีใจมาก และขอบคุณพระเป็นเจ้าที่พระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยี่ยมประเทศไทยที่รักของเราเร็วๆ นี้  เป็นพระพรพิเศษสำหรับชาวไทยคาทอลิกทั้งหลาย และหวังว่าทุกคนก็จะมีความยินดี
ในการมาเยี่ยมของพระองค์เช่นกัน

                อยากจะบอกทุกคนว่าพระสันตะปาปาฟรังซิสจะมาเยี่ยมชาวไทยเพื่อร่วมยินดีกับเราใน 350 ปีของมิสซังสยาม พระองค์เลือกที่จะมาประเทศไทยของเราเพราะพระองค์รักและอยากพบทุกคนไม่ว่าชาติใดศาสนาใด  พระองค์ยินดีมอบสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกคนพบความสุขแท้ในชีวิต การเยี่ยมของพระองค์เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกคน

                ซิสเตอร์อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจด้วยคำภาวนาเพื่อการเยี่ยมของสมเด็จพระสันตะปาปาจะนำพระพรและการฟื้นฟูความเชื่อ ความศรัทธาในพระเจ้ามาสู่คริสตชนไทยทุกคนให้เราเปิดใจเลียนแบบพระองค์ในการแบ่งปันกับคนยากจนและด้อยโอกาส ให้พวกเขาได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเหมือนที่พระสันตะปาปาได้ทรงกระทำให้โลกได้เห็น”

บทความจาก: อุดมสารฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2019