เลือกหน้า
Yamaha ร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
“ช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน แรงบันดาลใจแห่งความหวัง”

โอกาสครบรอบ 1 ปี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทย

พบกับการแสดงภาพถ่ายและสื่อผสม

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2020 ณ อาคารสยามกลการ

รอบหมู่คณะ/นักเรียน   เวลา 09:00 – 16:00 น.

รอบประชาชนทั่วไป   เวลา 17:00 – 20:00 น.

ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือสอบถาม

โทร. 083-540-9214

(พิเศษ! 500 ท่านแรกรับเหรียญที่ระลึก)