Countdown

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PRESS ACCREDITATION

ลงทะเบียนสื่อมวลชน
ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายนนี้
_____________

PROGRAM

กำหนดการ การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ราชอาณาจักรไทย 19-23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหว และบทความต่างเกี่ยวกับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ข่าวและบทความ

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร -สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเยือนประเทศไทย (ตอนที่ 5) – พลังของผู้มีความเชื่อ

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร -สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเยือนประเทศไทย (ตอนที่ 5) – พลังของผู้มีความเชื่อ

สิ่งที่ยากอาจจะไม่ใช่ภาระงานเราไม่เก่งเราทำไม่ได้ก็ใช้คนที่เก่งใช้คนที่ทำได้สิ่งที่ยากกว่าคือ “ภาวะทางอารมณ์”...

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเยือนประเทศไทย (ตอนที่ 3) – เส้นทางก่อนการเสด็จเยือนงานนี้ต้องไปประชุมที่วาติกัน

บันทึกเส้นทางเตรียมรับเสด็จสันตะบิดร – สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเยือนประเทศไทย (ตอนที่ 3) – เส้นทางก่อนการเสด็จเยือนงานนี้ต้องไปประชุมที่วาติกัน

ฝนตกแรงจนการเดินทางออกจากบ้านเวลา 20.00 น.เพื่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิต้องเลื่อนขึ้นไปอีกหนี่งชั่วโมงที่สุดเอกสารที่ผมจะหนีบสำหรับไปประชุมที่วาติกันกับงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารสำหรับการเตรียมการเยือนเสด็จประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสระหว่างวันที่ 20-23...

พระสันตะปาปาผู้ทรงดั้นด้นไปยังทวีปแอฟริกา

พระสันตะปาปาผู้ทรงดั้นด้นไปยังทวีปแอฟริกา

31 สิงหาคม 2019 (โรมรีพอร์ทดอทคอม) ทั่วตลอดทวีปแอฟริกา พระสันตะปาปาทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ความเชื่อแก่พระศาสนจักรท้องถิ่นวัยเยาว์และยังทรงปลูกฝังความเชื่อลงไว้ด้วย  พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงเป็นสมณสมัยยุคใหม่ที่เสด็จเยือนทวีปนี้ในปี ค.ศ. 1969...

ข่าวสื่อคาทอลิก: บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ข่าวสื่อคาทอลิก: บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

ข่าวสื่อคาทอลิก #บันทึกมิวสิควีดีโอเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 เพลงพิเศษ โอกาสต้อนรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 โดยมีศิลปินดารานักร้อง กว่า 10 ท่าน...

ความขัดแย้ง เป็นที่สะดุด

ความขัดแย้ง เป็นที่สะดุด

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าถือว่าการพบปะกันของเรานั้นมีค่ามากในการแบ่งปันรากเหง้าของเรา ในการค้นพบความดีที่พระคริสตเจ้าทรงหว่านไว้และทำให้เจริญเติบโตขึ้นในพวกเราแต่ละคนแล้วเราก็นำมาแบ่งปันกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน...

Powered by